Кошик
Немає товарів
Обране
Список обраного пустий

Політика конфіденційності

Дата публікації: 02.10.2023

Ласкаво просимо до NP.Shopping - Платформи B2C, що створена для продажу/покупки Товарів з Республіки Польща.

Політика Конфіденційності регламентує порядок забезпечення безпеки Персональних даних під час використання Послуг Платформи.

У цьому документі ми описуємо способи збирання, обробки, зберігання, розкриття та передачі Персональних даних під час використання Послуг Платформи.

Положення цієї Політики Конфіденційності застосовуються тільки до Персональних даних, отриманих Платформою способами, описаними в її умовах.

Посилання на слова "ви" або "ваш" (або близькі за змістом слова) означають Покупця або Продавця залежно від контексту Політики Конфіденційності.

Посилання на слова "ми", "наш" або "нас" (або аналогічні слова) означають Платформу NP.Shopping.

Слова він/вона та їх похідні в тексті документа можуть застосовуватися як до обличчя чоловічої, так і до жіночої статі, залежно від контексту документа.

Купуйте або продавайте Товар разом з Платформою NP.Shopping!

А. ДЕФІНІЦІЇ

a. Покупець – це будь-яка фізична особа, що купує Товар на Сайті Платформи.

b. Продавець – це будь-яка юридична або фізична особа, резидент Польської Республіки, що розміщує Товар на сторінках Сайту з метою продажу Покупцеві.

c. Користувач – це загальна назва для Покупця та Продавця.

d. Згода Користувача (далі «Згода») – це добровільне, конкретне, проінформоване та недвозначне волевиявлення, в якому Користувач за допомогою заяви чи явної позитивної дії погоджується на обробку його Персональних та Статистичних даних.

e. Контролер – це будь-яка фізична чи юридична особа, державний орган, установа чи інший орган, який самостійно визначає цілі та способи обробки Персональних та Статистичних даних.

f. Процесор – це фізична чи юридична особа, державна установа, установа або інший орган, який обробляє Персональні та Статистичні дані від імені та за дорученням Контролера.

g. Персональні дані –  це будь-яка інформація, яка знаходиться в закритому доступі, що дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Користувача. Наприклад, ім'я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.

h. Статистичні дані – це будь-яка інформація, яка знаходиться у відкритому доступі та прямо чи опосередковано належать до Користувача. Наприклад, дані про назву або адресу компанії Продавця.

i. Платформа “NP.Shopping” (надалі “Платформа” або “NP.Shopping”) – це організація, що створена групою компаній (NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o., Nova SafeTrade Sp. z o. o., ТОВ «НОВА ПЛЕЙС») для надання можливості Продавцю розмістити свій Товар на Сайті з метою продажу та надання Покупцю можливості придбати такий Товар. 

j. Третя особа – означає фізичну або юридичну особу, державну установу, установу або орган, відмінну від Користувача, Контролера, Процесора або Платформи, та осіб, уповноважених Контролером або Процесором під їх безпосереднім керівництвом обробляти Персональні та Статистичні дані.

k. Веб-сайт Платформи “NP.Shopping” (надалі “Сайт”) – означає веб-сторінку або групу веб-сторінок в мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://np.shopping/ та/або https://nova-safe-trade.np.shopping/, за допомогою яких Платформа надає Послуги Користувачам.

l. Послуги – це алгоритм дій, що виконуються Платформою для надання Продавцю можливості розмістити Товар на Сайті та надання Покупцю можливості придбати такий Товар, включаючи його доставку. 

m. Товар – це матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем, та розміщується Продавцем у відповідному розділі Сайту.

n. Cookie – це фрагмент інформації у вигляді тексту або двійкових даних, які використовуються Платформою під час використання вами Сайту з метою отримання додаткової інформації про вас.

В. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

a. Платформа виступає як Процесор Персональних та Статистичних даних, які вона отримує від Користувача способами, зазначеними в цій Політиці Конфіденційності, а Користувач виступає як Контролер.

b. Платформа обробляє та зберігає Персональні дані на основі наступних законодавчих актів:

i. Принципів законності, справедливості та прозорості відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR);

ii. Принципів захисту персональних даних, передбачених законодавством Республіки Польщі, а саме: Законом  від 10 травня 2018 року про захист персональних даних;

iii. Принципів законності, справедливості та прозорості відповідно до Закону України «Про захист персональних даних.

c. Платформа не несе відповідальності за обробку Персональних та Статистичних даних будь-якими Третіми особами, які не контролюються або не належать NP.Shopping.

 C. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ 

a. Платформа може отримувати такі Персональні дані про Покупця:

i. повне ім'я;
ii. e-mail;
iii. контактний телефон;
iv. адреса місцезнаходження, використовується виключно для доставки Товару; 
v. платіжні реквізити, обробляються виключно платіжним сервісом, що надає послуги з оброблення платежів Платформи;
vi. нікнейм в соціальній мережі;
vii. дані з профілю соціальної мережі;
viii. країна місцезнаходження;
ix. вподобання, щодо вибору та купівлі Товару;
x. IP-адреса.

 b. Платформа може отримувати такі Статистичні дані про Покупця:

i. деталі транзакцій, що здійснюються Покупцем за допомогою Платформи;

ii. дані про придбані Товари;

iii. деталі купівлі та перегляду Товару.

 c. Платформа може отримувати такі Статистичні дані про Продавця:

i. дані про компанію: найменування, юридична адреса, сфера діяльності, дані про співробітників та керівництво Платформи тощо;
ii. контактні дані Продавця: номер телефону, електронна пошта тощо;
iii. податкові дані;
iv. платіжні дані, що необхідні для взаєморозрахунків з покупцем та отримання платежів;
v. інформація про Товар: вартість, технічні характеристики, умови експлуатації тощо;
vi. інформація, що знаходиться у відкритому доступі;
vii. IP-адреса.

d. Платформа може отримувати наступні Персональні дані про керівництво та працівників юридичної особи: 

i. повне ім’я;
ii. e-mail;
iii. контактний телефон;
iv. IP-адреса.

e. Платформа може збирати Персональні та Статистичні дані під час спілкування з Користувачем, отримані за допомогою соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти. В такому разі такі дані будуть оброблятися відповідно до цієї Політики Конфіденційності. 

f. Платформа може обробляти додаткові Персональні та Статистичні дані Користувача, що необхідні для продажу/покупки та доставки Товару. В такому разі, Платформа може запросити такі Персональні та Статистичні дані в Користувача, і вони будуть оброблятись відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності.

g. Платформа може запитати у Користувача інформацію про місце його реєстрації/юрисдикції та/або місцезнаходження для дотримання 5-ї директиви (AMLD5) ЄС, спрямованої на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму через фінансову систему Європейського Союзу.

h. Платформа може використовувати ваші Персональні та Статистичні дані для індивідуального маркетингу та реклами на основі використання Персональних та Статистичних даних, отриманих під час використання вами Сайту, записів веб-перегляду та історії замовлень.

i. Платформа повідомляє Покупця, що його Персональні та Статистичні дані можуть бути отримані Продавцем, і в такому разі Платформа не несе відповідальності за оброблення таких Персональних та Статистичних даних Продавцем. 

j. NP.Shopping не збирає та не обробляє чутливі Персональні дані Користувача, такі як расова чи етнічна приналежність, політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, членство у профспілці, генетичні чи біометричні дані, інформація про здоров'я, сексуальне життя чи сексуальну орієнтацію.

k. Під час використання Сайту або отримання Послуг, Платформа може автоматично збирати наступні Персональні та Статистичні дані Користувача:

i. IP-адреса;
ii. налаштування часового поясу та мови;
iii. операційна система,вид пристрою та розширення екрану;
iv. країна, де ви перебуваєте;
v. дані про Ваш візит Сайту, включаючи повну інформацію URL, маршруту переходів на Сайт та при переході на Сайт/виході з нього (включаючи дату та час), час відгуку сторінки, помилки завантаження даних, тривалість перебування на певних сторінках, активність на сторінці (така інформація, як прокрутка та руху миші, кліки), методи, використовувані для виходу зі сторінки та номери телефонів, за якими зверталися до центру обслуговування клієнтів.

l. Платформа має право збирати та отримувати Персональні та Статистичні дані таким чином:

i. при наданні Послуг;
ii. під час реєстрації/авторизації;
iii. під час використання Сайту;
iv. при взаємодії з працівниками Платформи шляхом обміну електронними листами/повідомленнями, спілкування з працівниками Платформи;
v. для доставки Товару;
vi. під час моніторингу та оцінки дій Користувача для виявлення та запобігання шахрайству;
vii. використання файлів журналів, файлів Cookie та інших технологій відстеження;
viii. за допомогою месенджерів та соціальних мереж.

m. Платформа має право використовувати Персональні та Статистичні дані в таких цілях:

i. надання Послуг;
ii. для забезпечення безпеки Сайту;
iii. для адміністрування Сайту та проведення внутрішніх операцій, включаючи усунення несправностей, аналіз даних, тестування та заповнення опитувань;
iv. для покращення навігації Сайту;
v. для моніторингу і оцінки безпеки та ризиків транзакцій Покупців/Продавців, таких як виявлення та запобігання шахрайству, відмиванню грошей та іншим інцидентам безпеки;
vi. спілкування з Користувачем;
vii. відповіді на запити правоохоронних органів;
viii. щоб ініціювати відповіді на юридичні претензії, розслідування чи вирішення спорів із вами.

 D. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ/СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

a. NP.Shopping може передавати Персональні або Статистичні дані суб'єктам, з якими Платформа співпрацює при реалізації та наданні Послуг:

i. Платіжний сервіс. Для отримання оплати за Послуги Персональні та Статистичні дані можуть надсилатися автоматично.
ii. Підрядники та співробітники. Платформа може передавати ваші Персональні та Статистичні дані іншим особам, з якими вона розпочинає співпрацю, у тому числі юридичним та податковим консультантам, митним агентам, національній поштовій службі Польщі, міжнародній поштовій службі, а також особам, які надають бухгалтерські, логістичні, маркетингові та ІТ-послуги.
iii. Партнери. Платформа може передавати ваші Персональні та Статистичні дані партнерам з проведення маркетингу (наприклад:  Google, Twitter, Facebook, Instagram) та сервісам з веб-аналітики, виключно для адаптації контенту, що демонструється під час відвідування вами Сайту, а ваші Персональні та Статистичні дані будуть оброблятись відповідно до політики конфіденційності сервісу, який їх отримав.
iv. Контрагенти. Платформа має право розкривати або передавати Персональні та Статистичні дані у таких угодах: придбання або злиття, фінансування, корпоративна реорганізація, спільне підприємство, включаючи продаж активів або банкрутство.
v. Суди, правоохоронні органи та державні органи. Платформа має право передавати Персональні та Статистичні дані у разі виконання будь-яких юридичних зобов'язань, у тому числі за рішенням суду.
vi. Консалтинг. Ваші Персональні та Статистичні дані можуть бути передані компаніям, що використовуються Платформою для надання вам Послуг:

1. NEW POST INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o. - компанія, що зареєстрована в юрисдикції Республіки Польща за наступною адресою: Warsaw, 37/2.43 Domaniewska st., 02-672, NIP: 5272765848. Дана компанія здійснює доставку Товару Покупцям і ваші Персональні та Статистичні дані можуть бути використані для такої доставки цією компанією;
2. Nova SafeTrade Sp. z o. o. - компанія, що зареєстрована в юрисдикції Республіки Польща за наступною адресою: вул. Мінеральна 15, 02-274 Варшава, NIP: 5252952263. Дана компанія надає можливість Продавцям розмістити Товар та продати його покупцеві. Персональні та Статистичні дані Користувача можуть бути передані цій компанії;
3. ТОВ «НОВА ПЛЕЙС» - компанія, що створена в юрисдикції України за наступною адресою: 07401, Київська область, Броварський р-н, місто Бровари,  вул. Київська, будинок 135, ЄДРПОУ: 39709972. Дана компанія надає доступ Користувачам до Сайту з метою придбання Покупцями (резидентами України) Товару у Продавця. Ваші Персональні та Статистичні дані можуть бути передані цій компанії для оформлення продажу Товару, а Персональні та Статистичні дані резидентів Республіки Польщі будуть оброблятись компанією на підставі General Data Protection Regulation (GDPR).

 E. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

a. Одна з наступних дій Користувача означають Згоду з умовами цієї Політики Конфіденційності:

i. реєстрація/авторизація на Сайті;
ii. замовлення Товару;
iii. отримання Послуг.

b. Погоджуючись з умовами цієї Політики Конфіденційності, Покупець надає свою Згоду на:

i. використання його Персональних та Статистичних даних;
ii. обробку його Персональних та Статистичних даних Платформою відповідно до умов Політики Конфіденційності;
iii. надання Платформі додаткової інформації та Персональних та Статистичних даних на запит Платформи;
iv. обробку його платіжних реквізитів платіжним сервісом відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності;
v. передачу його даних стороннім сервісам, відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності;
vi. надання Платформі даних про свою юрисдикцію, місцезнаходження.

c. Погоджуючись з умовами цієї Політики Конфіденційності, Продавець надає свою Згоду на:

  1. i. використання його Персональних та Статистичних даних;
  2. ii. обробку його Персональних та Статистичних даних Платформою відповідно до умов Політики Конфіденційності;
  3. iii. надання Платформі додаткової інформації та Персональних та Статистичних даних на запит Платформи;
  4. iv. обробка його платіжних реквізитів платіжним сервісом відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності;
  5. v. передачу його даних стороннім сервісам, включаючи передачу в юрисдикцію України, відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності;
  6. vi. передачу Платформі інформації про свій Товар/компанію та розміщення такої інформації в публічному доступі;
  7. vii. надання Платформі даних про свою юрисдикцію, місцезнаходження.

d. Платформа залишає за собою право отримати Згоду Користувача через форму, що випливає. Випливаюча форма може містити форму Згоди у вигляді checkbox (прапорця).

F. ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ/СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

a. Платформа використовує всі необхідні заходи безпеки та захисту Персональних та Статистичних даних для забезпечення їх конфіденційності та запобігання втрати або неправомірному розкриттю.

b. Платформа захищає та зберігає Персональні та Статистичні дані від:

i. втрати;
ii. незаконного використання, передачі, розкриття, модифікації, видалення та/або знищення.

c. NP.Shopping може використовувати такі методи для захисту Персональних даних відповідно до статті «Безпека опрацювання» 32 GDPR:

i. псевдонімізація та шифрування Персональних даних;
ii. здатність забезпечувати постійну конфіденційність, цілісність, доступність та відмовостійкість систем обробки Персональних даних;
iii. регулярне тестування, оцінка та вимірювання ефективності технічних та організаційних заходів щодо забезпечення безпеки обробки Персональних даних.

d. Платформа не зберігає Персональні та Статистичні дані Користувача у разі запиту на видалення Персональних та Статистичних даних від його імені, відповідно до права на видалення.
 
e. NP.Shopping має право зберігати Персональні та Статистичні дані Користувача протягом 3 (трьох) років після припинення відносин у таких випадках:

i. для статистичного обліку;
ii. якщо чинне законодавство потребує їх зберігання;
iii. якщо вони необхідні для ведення бізнесу;
iv. для здійснення маркетингової аналітики.

G. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ/СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

a. Платформа обробляє Персональні та Статистичні дані на наступних законних підставах:

i. Згода Користувача;
ii. отримання Послуг від Платформи;
iii. замовлення Товару;
iv. розміщення Товару;
v. реєстрація на Сайті.

b. У випадках, коли підставою для обробки Персональних та Статистичних даних є ваша Згода, ви маєте право відкликати її у будь-який час. Щоб відкликати свою згоду, ви можете надіслати електронний лист за адресою: [email protected]. У разі відкликання вашої Згоди, Платформа має право припинити надання Послуг та припинити всі стосунки з вами. Якщо Згода буде відкликана, ваші Персональні та Статистичні дані будуть безповоротно видаленні.
 
c. Платформа зобов'язується припинити обробку Персональних та Статистичних даних протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання відкликання Згоди.

H. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

a. Умови цього пункту застосовуються до резидентів Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони. Відповідно до умов даного пункту Користувач має наступні права:

i. Право доступу. Користувач може зв'язатися з нами безпосередньо, щоб запросити доступ до Персональних і Статистичних даних, що зберігаються у нас, а також до будь-якої інформації, згідно зі статті 15 General Data Protection Regulation.
 
ii. Право видалення. Користувач має право видалити Персональні та Статистичні дані про себе, статті 17 General Data Protection Regulation. Персональні дані в цьому випадку будуть видалені безповоротно.
 
iii. Право на переносимість даних. Ми можемо надсилати Персональні та Статистичні дані Користувача Третім особам на запит Користувача, згідно зі статтею 20 General Data Protection Regulation.
 
iv. Право на виправлення. Користувач має право надіслати запит на отримання доступу до Персональних та Статистичних даних, які можуть бути оновлені, виправлені та доповнені, згідно статті 16 General Data Protection Regulation.
 
v. Право на заперечення. Користувач має право у будь-який час заперечити проти обробки своїх Персональних та Статистичних даних, згідно зі статтею 21  General Data Protection Regulation
 
vi. Автоматизоване індивідуальне ухвалення рішень, включаючи профілювання. Користувач має право не піддаватися рішенню, заснованому виключно на автоматизованій обробці його Персональних та Статистичних даних, включаючи профілювання, яке має для нього юридичні наслідки або аналогічним чином суттєво впливає на нього, згідно зі статтею 22 General Data Protection Regulation.

b. Умови цього пункту застосовуються для резидентів України, що міститься в Політиці Конфіденційності та стосується конкретних вимог, відповідно до положень законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних»:

i. отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про Третіх осіб, яким вони передаються;
ii. отримувати інформацію, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Персональні дані;
iii. надіслати вмотивовану вимогу, щодо заперечення обробки Персональних даних;
vi. надіслати вмотивовану вимогу, щодо зміни або видалення Персональних даних;
v. на захист Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача;
vi. звертатися із скаргами на обробку Персональних даних до суду;
vii. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
viii. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Персональних даних під час надання згоди;
ix. відкликати згоду на обробку Персональних даних;
x. знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
xi. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

I. ПОДАЧА ЗАПИТУ

a. Користувач має право подати запит до Платформи, якщо він вважає, що його права були порушені, написавши запит у письмовій формі на підтримку Платформи за адресою: [email protected].

b. Запит Користувача повинен містити достовірну інформацію щодо вимог до Платформи. Якщо у запиті не вказані точні вимоги, Платформа має право відмовити у виконанні запиту.

c. Ми не зможемо відповісти на ваш запит або надати вам Персональні та Статистичні дані, якщо ми не зможемо підтвердити вашу особу та підтвердити, що Персональні та Статистичні дані належать вам. У разі отримання запиту з недостовірною інформацією та/або у разі неможливості підтвердити особу Користувача, Платформа має право не обробляти отриманий запит та звернутися до Користувача за роз'ясненнями. У разі отримання відповіді на запит про роз'яснення, Користувачу повинен надати новий виправлений запит або подати новий запит.
 
d. Платформа зобов'язана відповісти на запит або виконати умови, викладені у запиті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту його отримання.

J. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

a. Платформа інформує Користувача про те, що Персональні та Статистичні дані можуть бути використані для надання Послуг, і в разі незгоди з цим Користувач не має права на отримання Послуг.

b. Платформа не несе відповідальності у разі надання Користувачем недостовірних Персональних та Статистичних даних, у тому числі, неможливість отримання Послуг Користувачем.
 
c. Платформа не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Користувачу в результаті використання його Персональних та Статистичних даних Третьою особою без його відома, включаючи сторонні сервіси (партнери, платіжні системи, сервіси веб-аналітики тощо), оскільки його Персональні та Статистичні дані обробляються відповідно до політик конфіденційності таких сервісів.
 
d. Платформа не перевіряє достовірність даних про Товар, що розміщується Продавцем на сторінках Сайту, і тому не несе жодної відповідальності за достовірність таких даних про Товар, а також за будь-які збитки, що виникли внаслідок його використання Покупцем.
 
e. Платформа не є власником/виробником Товару, і тому не гарантує відповідність зображення Товару на Сайті технічним характеристикам Товару, отриманого Покупцем.
 
f. Покупець несе одноосібну відповідальність за надання достовірних даних для здійснення доставки Товару, а Платформа не несе жодної відповідальності в разі неотримання Товару Покупцем.
 
g. Продавець несе одноосібну відповідальність за надання точних платіжних реквізитів на Сайті, а Платформа не несе жодної відповідальності за отримання оплати від продажу Товару.
 
h. Платформа може посилатися на інші веб-сайти чи послуги. Політика Конфіденційності цих веб-сайтів та служб не регулюється умовами цієї Політики Конфіденційності, і Платформа не може нести відповідальності за обробку Персональних та Статистичних даних Користувача сторонніми веб-сайтами та службами.
 
i. NP.Shopping не несе відповідальності за:

i. втрати Персональних даних у разі хакерської атаки, злому програмного забезпечення Сайту, неправомірних дій Третіх осіб, а також дій, що порушують умови Політики Конфіденційності;
ii. неможливість надання Послуг або неякісне надання Послуг у разі надання Користувачем недостовірних Персональних та Статистичних даних чи будь-якої іншої інформації;
iii. надання Користувачем неправдивої інформації.

j. На жаль, передача інформації через Інтернет не може бути повністю безпечною. Хоча ми докладаємо всіх зусиль для захисту Персональних даних, ми не можемо гарантувати безпечний процес передачі Персональних та Статистичних даних до Сайту. У зв'язку з цим ви несете одноосібну відповідальність за можливі збої при передачі ваших Персональних даних до Платформи.

K. COOKIE 

a. Файли Cookie не передають віруси та/або шкідливе програмне забезпечення на ваш пристрій, оскільки дані у файлах Cookie не змінюються під час передачі та ніяк не впливають на продуктивність вашого пристрою. Вони більше схожі на журнали (тобто записують дії Користувача і запам'ятовують інформацію про стан) і оновлюються щоразу, коли ви відвідуєте Сайт.

b. При наданні Послуг ми можемо використовувати такі типи файлів Cookies, відповідно до умов   статті 6 «Законність опрацювання» GDPR:

i. Сеансові файли Cookies, також відомі як тимчасові файли Cookies, існують тільки в тимчасовій пам'яті, поки Користувач знаходиться на сторінці Сайту. Браузери зазвичай видаляють Cookies сеансу після того, як Користувач закрив вікно браузера.
ii. Постійні файли Cookies видаляються в певний день або через певний період часу. Це означає, що інформація про файлах Cookies буде передаватися на сервер кожен раз, коли Користувач відвідує веб-сайт, якому належать ці файли Cookies.
iii. Сторонні файли Cookies - це тип файлів, які з'являються, коли веб-сторінка містить стислі контент з зовнішніх веб-сайтів, наприклад посилання на інші веб-сайти. Наприклад, вони можуть використовуватися для відстеження історії відвідувань Користувачем інших веб-сайтів.
iv. Файли Cookies веб-аналітики використовуються для аналізу поведінки Користувачів при перегляді різних сторінок Сайту. 

c. Платформа використовує файли Cookie для таких цілей:

i. автентифікація та ідентифікація;
ii. проведення веб-аналітики;
iii. дослідження маркетингової аналітики;
iv. дослідження уподобань Користувачів;
v. зберігання особистих переваг та налаштувань;
vi. відстеження сеансів доступу;
vii. зберігання статистичних даних;
viii. аналіз Сайту.

d. Платформа може використовувати такі сервіси веб-аналітики:

i. Twitter;
ii. Google Analytics;
iii. Instagram;
iv. Facebook.

e. Для якісного надання Послуг, Платформа може використовувати сервіси постачання аналітики:

i. Appsflyer; 
ii. Criteo.

f. У багатьох випадках веб-браузери за замовчуванням дозволяють зберігати файли Cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі веб-сайту можуть будь-коли змінити налаштування файлів Cookie, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів Cookie або повідомляти про кожне їх розміщення на пристрої Користувача веб-сайту. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів Cookie доступна в налаштуваннях вашого браузера.

L. ПОЛІТИКА ПОВНОЛІТНІХ 

a. Послуги Платформи призначені для осіб, які досягли вісімнадцятилітнього віку відповідно до законодавства країни проживання такої особи. Платформа не обробляє Персональні та/або Статистичні дані осіб, які не досягли такого віку.
 
b. Платформа має право видалити Персональні та Статистичні дані особи, яка не досягла вісімнадцятилітнього віку, без попередження та будь-яких наслідків для Платформи, а також припинити надання Послуг такій особі.
 
c. Якщо у вас є інформація про отримання Послуг особою, яка не досягла вісімнадцятилітнього, зверніться до служби підтримки Платформи, надіславши електронний лист за адресою: [email protected]

M. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

a. Ми маємо право періодично вносити зміни до Політики Конфіденційності для безпеки Персональних та Статистичних даних, та дотримання вимог законодавства тієї юрисдикції, в якій ми працюємо.
 
b. Користувач повинен ознайомитися з новими умовами Політики Конфіденційності та NP.Shopping не несе відповідальності, якщо Користувач не ознайомився з новими умовами Політики Конфіденційності.
 
c. NP.Shopping оновлює дату зміни поточної версії Політики Конфіденційності у рядку «Оновлено» у верхній частині документа.
 
d. Наші електронні копії Політики Конфіденційності вважаються вірними, повними, дійсними, що мають юридичну силу і діють в момент відвідування вами Сайту.

N. КОНТАКТИ

a. Користувач має право звернутися до служби підтримки Платформи за адресою: [email protected] для забезпечення своїх прав, відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності, або у разі порушення його прав, або залишити відгук або поставити запитання.

Написати повідомлення
Оберіть форму звернення:
 
 
 
Замовити дзвінок
person
phone
email
record_voice_over
create

Контакти продавця

×
Працюємо: Пн.- Пт.
з 08:00 до 19:00.
Без перерви.